Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Problemy wychowawcze związane z używaniem nowych mediów ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy

Celem szkolenia było kształtowanie umiejętności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z internetu. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostrołęce. Pedagodzy dowiedzieli się, w jaki sposób oswoić szkołę z nowymi mediami, jakie szanse i zagrożenia z tego wynikają. Uzmysłowili sobie, co naprawdę robią młodzi ludzie w internecie oraz jakie są uwarunkowania indywidualne i społeczne zaangażowania w cyberprzemoc.

mpp